Bookmark Bookmark Bookmark Bookmark
L U B A J  s. r. o.
Priemyselné a bytové
Elektromontáže a Elektroinštalácie

LUBAJ s.r.o.
Repno 172
98053 Rimavská Baňa

Mobil SK:+421-908939171
Mobil CZ:+420-721189197
E-Mail:info@lubaj.sk
 
IČO:44 711 832
IČ DPH:SK2022798877


ImpresumSÚKROMNÝ
Europa    pre slovenských uzívatelov pro ceské návštevníky für deutschprachige Besucher for english speaking visitors   

Merania a regulácie

Prvá firma bola založená živnostníkom Ondrejom Lubajom v roku 1992. Po skúsenostiach nadobudnutých na Slovensku a v zahraničí (EU, Ruská federácia, Israel) sa k otcovi pridal aj syn Miroslav Lubaj. V roku 2009 bola firma transformovaná na spoločnosť Lubaj s.r.o.. Rimavská Baňa je sídlom firmy. Rimavská Baňa lezi v okrese Rimavská Sobota, Kraj Banská Bystrica, Slovenská Republika.

Našou hlavonu pracovnou náplňou sú elektroinštalácie, výroba rozvádzačov a bleskozvodov objektov triedy A a B. ďalej poskytujeme zváračské práce a montáž výťahov.

Máme bohaté skúsenosti v oblasti priemyselných elektorinštalácii, inštalácií bytových jednotiek, rodinných domov, meraní a regulácie - prevažne v chemickom priemysle.

Zakladáme si na dlhoročných rodinných tradíciach, ktoré sa dedili z generácie na generáciu. Kvalita a spokojnosť zákazníka sú u nás samozrejmosťou. Z toho dôvodu sa staráme o neustále zlepšovanie našich služieb. O spoľahlivosti a kvalite svedčí aj množstvo vykonaných elektromontáží a minimálne množstvo reklamácií, ktoré sú vybavované k spokojnosti zákazníka. K našej značke ďalej patri spolahlivosť a fexibilita. Miesta pösobnosti našěch spolupracovníkov: Bratislava, Praha, Brno a Lovosice. Naše služby poskytujeme na území Slovenskej republiky, Českej Republiky ako i v celej Európskej únii.

LUBAJ s.r.o. ::: Priemyselné a bytové elektromontáže, Merania a regulácie, Výroba rozvádzačov
Bratislava : Praha : Brno : Kosice : Nitra : Zvolen : Rimavská Sobota : Banská Bystrica